PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER L’ANY 2015

Benvolguts socis,

Després d’uns mesos dedicats a POSAR LES BASES dels compromisos que vam adquirir amb vosaltres a la darrera assemblea de socis i al Festival de Calella, ESTEM JA EN CONDICIONS DE POSAR EN MARXA TOTES LES ACTIVITATS.

Som conscients que ens ha calgut un temps força llarg però calia deixar les coses ben lligades abans de posar-les en marxa.

La darrera sessió de junta celebrada el dia 9 de novembre de 2014, va aprovar per unanimitat la programació que us detallem a continuació.

La publiquem amb temps suficient per tal que us sigui possible guardar les que més us interessin i L’ENVIAREM A PRINCIPIS DE DESEMBRE EN ELS IDIOMES CORRESPONENTS A TOTS ELS CLUBS 9,5 D’EUROPA.

Aquest llistat s’enviarà també per CORREU ORDINARI AL VOSTRE DOMICILI a finals d’aquest mes de NOVEMBRE. Igualment, quan s’acosti la data de cadascuna, US ENVIAREM PER CORREU I AL WEB PROGRAMA DETALLAT DE CADA ACTIVITAT I QUÈ CAL FER PER APUNTAR-SE.

ACTIVITATS PREVISTES PEL 2015

24 de gener de 2015 a les 5 de la tarda: PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT A BERGA

ENVIAMENT PER CORREU ORDINARI D’UN BUTLLETÍ

28 de febrer de 2015 tot el dia: ASSEMBLEA DE SOCIS A BIGUES (mercat de material, dinar, assemblea,…)

Març, Abril i Maig de 2015 a Berga: Al teatre Patronat, SESSIONS DE CINEMA CLÀSSIC I TALLERS DE CINEMA ( tècniques de filmació en diferents formats i especialment en 9,5mm fent difusió de la gran importància d’aquest format i donant a conèixer les seves característiques).

Dia 28 de març de 2015: SORTIDA A FILMAR (lloc a determinar). Podrà utilitzar-se de manera gratuïta el material de 9,5mm propietat de l’entitat i que es deixa al soci que ho demani.

25 i 26 d’Abril de 2015: PARTICIPACIÓ (activitat a concretar en aquests moments) I COL·LABORACIÓ AMB FESTIMATGE A CALELLA (FESTIVAL 9,5).  ENTREGA D’UN NOU BUTLLETÍ.

17 de maig de 2015: SORTIDA A FILMAR (lloc a determinar). Podrà utilitzar-se de manera gratuïta el material de 9,5mm propietat de l’entitat i que es deixa al soci que ho demani.

Juny de 2015: Enviament per correu ordinari de LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE i d’un altre butlletí abans de les vacances d’estiu.

A banda de tot això, restem oberts a suggeriments o a altres propostes que cregueu convenient portar a terme. Podeu fer-nos-les arribar per correu electrònic clicant a “CONTACTE”

Agraïts pel vostre suport farem possible que el cinema analògic segueixi viu!

La junta del 9,5 Grup Internacional Cinematogràfic

Comments are closed.